شما همین اکنون میتوانید مبلغ دلخواه خود را از راه بانک اینترنتی PayPal بدون پرداخت مالیه بانکی یرای کودک نیازمندی در افغانستان اهدا کنید. اتحادیه کودکان نیازمند بدون در نظر داشت مبلغ اهدا شده شما ، پیشاپیش از کمک شما سپاسگزاری مینماید!

عـضـو شــويـد

 
عضویت شما مایه خرسندی ما است .هر فرد حقیقی و حقوقی میتواند عضو شود. شما می توانید فرم عضویت را دانلود کنید و پس از نام نویسی به ایمل آدرس ما بفرستید.
پذیرش درخواست عضویت شما را اتحادیه تصمیم میگیرد. بر اساس بند پنجم اساسنامه اتحادیه ، اعضای اتحادیه موظف به پرداخت ماهانه ۵€ و یا سالانه ۶۰€ حق العضویت می باشد.
 

دانلود فرم عضویت

Go to top