زمــیــنــه
 
از چند دهه به این سو بر اثر جنگ و بلا های طبیعی در افغانستان بخش بزرگی از این
کشور ویران شده است. بیش از ۱.۵ میلیون نفر جان خود را بر اثر بیماری از دست دادند ، ۱.۷ میلیون نفر معیوب شده و ۶ میلیون نفر نیز خانه و زادگاه خود راه رها کرده و مهاجر شدند.
امکانات زیرساختی کشور کاملا از پا افتاده و سازمانهای خیریه مواد خوراکی را برای مردم میرسانند. همچنین آمار سازمان بهداشت جهانی نشان داده که افغانستان در رده کشورهای قرار دارد که سابقه منفی در مرگ و میر نوزادان ، جان باختن بر اثر انفجار مین و بی سوادی را دارد. افغانستان نخستین کشور در جهان است که باشنده هایش جوان میمیرند ، میزان مرگ و میر در این کشور سن ۴۶ سالگی تخمین شده است
با دیدن کودکان پا برهنه شهر چند میلیونی کابل هیچگاه این وقایع را نمیشود دروغ بیان کرد و هیچگاه فراموش نخواهند شد. (ریس نظامی یوخاهیم سیمون )
 
Go to top