همكاران ما امروز در دهکده‌ی، ده بلبل، دهکده‌ی شیرک پیرک از مربوطات کوهستان دوم.
قریه‌ی پل عاشق، قریه‌ی گل بانان مربوط شهرستان کوهستان دوم.
قریه عاشور از مربوطات مرکز کاپیسا.
برای آسيب ديدگان سيلاب پنج قلم مواد خوراکی شامل آرد، روغن، برنج، شکر، و چای سبز توزیع نمودند.
سزاوار ياد آوري است كه در اين قريه هاي دور افتاده تا كنون هيچ كمك دولتي يا غير دولتي صورت نگرفته بود و مردم در پريشان حالي و اندوه جگر سوز قرار دارند.

با ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند.

Go to top