هنگامي كه انسانيت، ما را به هم پيوند می زند، هر تفاوتی بي تفاوت مي شود!
 
در روزگاري كه اتحاد در جامعۀ افغانستاني ما زخمي ترين و غم انگيزترين واژه است، تيم نهاد كودكان نيازمند ميتواند الگوي خوبی باشد .
اعضای نهاد خیریۀ ما هر كدام با داشتن مليت ها و زبان هاي مختلف، باور هاي سياسی، اجتماعی و مذهبی جداگانه، در فضاي صميمانه، احترام متقابل و همديگر پذيری، با سن وسال مختلف ( از كودكان تا بزرگواران گرامی ) همه و همه به يك خانوده بزرگ مهربان و هدفمند پیوند قلبی دارند. اعضای نهاد برای مرام مشترك و مقدس شان كه سعادت كودكان ميهن ما می باشد، دست به دست هم از جان و دل تلاش می ورزند.
اينجا هيچ فردی مطرح بحث نيست و كسي را هم قهرمان نمي سازيم، قهرمان ما كودكاني هستند كه از بام تا به شام برای پيدا كردن يك لقمه نان، در روی جاده ها و خيابانها، هر گونه نامهربانی را با شكيبايی تحمل ميكنند!
*
با ارج بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
تیم نهاد کودکان نیازمند تا به ماه مارچ ۲۰۲۱
در نگاره از راست به چپ:
۱. آقای نادر آرین ( عضو و همکار )
۲. آقای عارف معروف (عضو )
۳. آقای بهرام هیمه ( همکار )
۴. آقای عنایت الله زیوری ( همکار)
۵. بانو نرگس غزل( همکار)
۶. آقای نثار احمد نیازی ( همکار)
۷. بانو سلیمه شریفی ( همکار )
۸. بانو نیلاب نجات (ضمانت پذیر)
۹. بانو آرتا نجات (ضمانت پذیر)
۱۰. بانو خاطره نجات (عضو)
۱۱. آقای طارق نجات ( ضمانت پذیر)
۱۲. بانو گروس عضو
۱۳. بانو طهوری (پشتیبان پروژه خودکفایی)
۱۴. بانو شمیم رحمانی (عضو )
۱۵. بانو زبینه مهینه( عضو و همکار)
۱۶. آقای راینر لوتس ( همکار و عضو هیئت اجرائیه نهاد)
۱۷. بانو قریشه عبیدی (عضو )
۱۸. بانو زرغونه عبیدی ( عضو)
۱۹. بانو میینه عبیدی( عضو )
۲۰. آقای حمزه نوری(عضو )
۲۱. آقای اوبیش نوری ( عضو )
۲۲. بانو عفیفه نوری (عضو و پشتیبان پروژه خودکفایی )
۲۳. بانو فاطمه رحیمی (عضو )
۲۴. آقای حیدر اختر( عضو )
۲۵. بانو عزیزه مهر اختر ( عضو )
۲۶.‌بانو اولریکه عارف (عضو )
۲۷. آقای محمد عارف (عضو)
۲۸. آقای قاری یوسفی (عضو )
۲۹. بانو شاكره محسني (عضو)
۳۰. بانو کورینا هینزه(عضو )
۳۱. بانو ناهید ترک (عضو )
۳۲. بانو شکوفه آریایی (عضو )
۳۳. بانو شیما غفوری (عضو)
۳۴. آقای نجیب کوشا ( عضو)
۳۵.آقای حبیب کوشا (عضو و همکار )
۳۶. بانو ماریا کوشا (عضو )
۳۷. آقای میلاد کوشا صدیقی (عضو )
۳۸. بانو بهشته کوشا صدیقی ( همکار و عضو هیئت اجرائیه نهاد)
۳۹. بانو فرشته التينوبا ( عضو )
۴۰. آقای اوُ مود التینوبا (عضو)
۴۱. بانو مریم علی ( عضو)
۴۲. بانو شبنم علی (عضو)
۴۳. آقای هلال کوشا (عضو)
۴۴. بانو تهمینه کوشا (عضو )
۴۵. آقای محمد حسینی ( عضو )
۴۶. بانو سیده حسینی (عضو )
۴۷. بانو پری بهادری (عضو و همكار )
۴۸. آقای شبگیر پولادیان (عضو)
۴۹. آقای استاد پرتو نادری (عضو )
۵۰. یلدا صبور( عضو و سرپرست هیئت اجرایئه نهاد)
۵۱. آقای نصیر مهرین (عضو و همکار)
۵۲.بانو مهریه نصیر( همکار)
۵۳. بانو فرشته سما (عضو )
۵۴. آقای استاد آرمان (عضو )
۵۵. آقای کامران پارسیان ( همکار و عضو هیئت اجرائیه نهاد)
۵۶. بانو شهرزاد فکرت ( عضو )
۵۷. بانو بتول شامل (عضو)
۵۸.آقای بيژن محُسن (عضو )
۵۹. بانو پرنيان صبا (عضو )
۶۰.بانو عزيزه محسن (عضو)
۶۱. آقای رضا رضایی (عضو )
۶۲. آقای سید عاصف فخری (عضو و
پشتیبان پروژه خودکفایی )
۶۳. بانو مرضیه فخری (عضو و پشتیبان پروژه خودکفایی )
۶۴.بانو انژیلیکا بابک ( عضو )
۶۵.بانو حنیفه فرور روستایی (عضو)
۶۶. آقای عنایت یوسفی ( عضو )
۶۷. آقای عبدالرزاق رحیمی (عضو)
۶۸. بانو لطیفه نهضت (عضو)
۶۹. بانو اسما (عضو)
۷۰. بانو مهریه بیات (عضو)
۷۱. سمیرا پوپلزی (عضو و پشتیبان پروژه خودکفایی )
۷۲. آقای داکتر هلال ناصر (عضو و پشتیبان پروژه خودکفایی)
۷۳. بانو نینا ناصر (عضو و پشتیبان پروژه خودکفایی)
۷۴. آقای علی سینا حیدری (عضو)
۷۵. آقای مصطفی پنجشیری (عضو و ضمانت پذیر)
۷۶. بانو زرلشت (عضو و ضمانت پذیر)
۷۷. بانو منیژه نادری (عضو)
۷۸. بانو نرگس احمد (عضو)
۷۹. بانو فردینا ظریفه طبیب زاده (عضو)
۸۰. آقای محبوب شاه (عضو)
۸۱. بانو شكيلا نادری (عضو و پشتیبان پروژه خودکفایی)
۸۲. آقای معشوق رحیم (عضو)
۸۳. آقای استاد مسعود اطرافی (عضو)
۸۴.آقای سید فارق یعقوب (عضو)
۸۵. بانو سهیلا احمدی غنی (عضو)
۸۶. آقای عبدالله احمدی (عضو)
۸۷. آقای سلیمان کلالی (عضو)
۸۸. بانو نسرین کلالی حسینی (عضو)
۸۹. بانو فرح شامل (عضو)
۹۰. بانو هانیه شامل (عضو)
۹۱. آقای محمد عسکر حیدری (عضو و پشتیبان پروژه خودکفایی)
۹۲. آقای حامد آریا (عضو)
۹۳. آقای راشد رستمی (عضو)
۹۴. آقای حاجی رهین (عضو)
۹۵. آقای ولی سعید (عضو)
۹۶. آقای نصرالله محمودی (عضو)
۹۷. بانو حمیده محمودی (عضو)
۹۸. آقای راینا فوگل (عضو)
۹۹. بانو یوتا فوگل (عضو)
۱۰۰. آقای نجیب کوهی (عضو)
۱۰۱. آقای اتل عبیدی زیبرت (عضو)
۱۰۲. .بانو پری عبیدی سیبرت (عضو)
۱۰۳. آقای انور امینی (عضو)
۱۰۴. آقای خان رحمانی (عضو)
۱۰۵. آقای جواد مرادی (عضو)
۱۰۶. آقای ظفر سعید (عضو)
۱۰۷. آقای همایون اتمر (عضو)
۱۰۸. آقای اعطاالله فقیزاده (عضو)
۱۰۹. آقای نوید اساس (عضو)
۱۱۰. آقای ذبی الله محبی (عضو)
١١١. آقای میلاد جمیلی (عضو)
۱١٢. بانو قدسیه ناصر (عضو)
۱١٣.بانو ثریا عالم عضو (عضو)
۱۱٤. بانو رویا صدیقی عضو (عضو)
۱١٥. بانو عفت حفيظ عضو (عضو)
۱١٦. آقا سليمان كٰلالي (عضو)
١١٧. بانو مریم پارسا (عضو)
١١۸.بانو هما امیدی (عضو)
۱۱۹. بانو ناجیه حلیمی سلطانی (عضو)
۱۲۰. بانو شیما وردک (عضو)
۱۲۱. بانو انجیلا بلوچ (عضو)
۱۲۲. بانو کارولینا مهنا (عضو)
۱۲۳ آقای داکتر جاويد ناصری ( همکار )
۱۲۴ آقای رفیع سخایی( همکار )
۱۲۵ آقای حبيب عثمان ( همکار )
 
 
Go to top