روز چهار شنبه تاريخ ۲۳ دسامبر همكاران ما براي ۲۶ خانواده ی كودكان كارگر در خيابانها مواد خام غذايي ( آرد ، روغن و برنج ) توزيع نمودند .
در گزارش همكار ما محترم بهرام هیمه آمده است ؛
این کودکان همه از خانواده های نادار شهر کابل بودند. کودکانی که در بازار ها کار می‌کردند و مزد شان حتا مصارف خود آنان را برآورده نمی‌کرد.
از نداشتن پدر و مادر و یا سرپرست و شرایط اقتصادی بسیار ضعیف رنج می‌بردند ولی آنچه بیشتر آزار دهنده بود، آینده ای است که ممکن هرگز نیاید.
ما توانستیم به اندازه‌ی توان خود، و با حرف زدن و شنیدن حرف های شان اندکی بر درد های شان مرحم بگذاریم. ما شادی هر چند کوتاه شان را با این برنامه خوب نهاد توانستیم ببینیم.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top