روز سه شنبه و چهار شنبه تاريخ، 20 - 21 ماه جنوري 2021 همكاران ما براي هريك از 29 خانواده ي نيازمند در ساحه‌ی دشتی برچی شهر کابل، چهار قلم مواد خوراکی شامل آرد،برنج، روغن و
چای توزیع نمودند.
در گزارش همكار مار آمده است ؛
نيازمندان از خانواده های فقیری بودندکه هر کدام روایات تلخ و خونینی داشتند. خانواده هایی که یکی از ایشان مي گفت شب را گرسنه خوابیده اند و فردای آن روز همسایه ای چند قرص نان برای شان داده است.
پدری گفت پسران نوجوانش را راهی ارتش کرد تا لقمه نانی بدست بیاورند ولی شهید شدند و نان خاطره ای ماند خونین و هرگاه به درماندگی شان فکر می‌کند روح پسرانش پیش او حاضر می شود.
پیرمردی تنها که مجبور بود نفقه یتیمان پسرش را پیدا کند و مادران و دختران و کودکانی که با اندکی قصه كردن اشك هاي شان جاري مي شد . این است نمونه ي تلخی سرنوشت هاي که ما ( همكاران نهاد كودكان نيازمند ) همه روزه با آن روبرو هستيم ...
***********
سزاوار يادآوري ميدانيم كه مصرف اين كمك مالي با دستان مهربان همكاران ما در شهر مانتريال كشور كانادا فرستاده شده بود.
يكبار ديگر ، با افتخار يادآوري ميكنيم كه فعاليت هاي نهاد كودكان نيازمند روزبروز رو بِه گسترش است . در كنار دفتر مركزي در آلمان و نماينده گي در شهر كابل؛ بيشتر از يكسال بِه اين سو، شاخه ي ديگر خدمات نهاد مان با همت هموطنان عزيز مان در شهر مانتريال كشور كانادا شروع به فعاليت كرده است . آنچه براي خودم خيلي جذاب است، اين است كه يك تعداد نوجوانان عزيز كه دور از ميهن به دنيا آمدند و در كشور كانادا پرورش يافته اند، در اين فعاليت ها سهيم مي باشند. ضمن صحبت هاي كه با جناب رفيع سخايي يكي از والدين همين نوجوانان و ترغيب كننده ي تيم، داشتم، ايشان ابراز داشتند كه:
- براي ما كار مشترك با نهاد كودكان نيازمند بِه دو دليل ارزش خاص خود را دارد.
- اول اينك ما ( والدين ) رسالت خويش ميدانيم تا فرزندان مان را كه دور از وطن بِه دنيا آمده و پرورش مي يابند، از حال و احوال وطن و هم وطنان باخبر بسازييم، حس همدردي و عاطفه را در ذهن و دل شان بيدار بسازييم و بيدار نگهداريم. چه بسا ديده شده است كه يك عده كودكان كه دور از ميهن بزرگ مي شوند، با آنكه موي سياه چشم سياه دارند و پلو را هم به علاقه نوش جان مي كنند، اما در مورد وطن شان چيزي نمي دانند از احوال و درد استخوان سوز هموطنان شان بي خبر و حتي بي خيال هستند، درست از همين سبب، والدين كودكان و نوجوانان در شهر مانتريال و يـك تعداد ديگر شهر هاي كشور كانادا تلاش ميكنيم تا پل ارتباط را ميان فرزندان ما و وطن و مردم شان بسازييم . تا كودكان و نوجوانان ما از احوال هموطنان شان بي خبر نمانند. اينكه يـك نهاد خيريه بتواند همين پل ارتباط باشد، بهتر از اين را نمي توان تصور كرد، بِه همين دليل ما تصميم گرفتيم كه فعاليت نهاد كودكان نيازمند را در كشور كانادا گسترش داده و مصدر خدمت براي كودكان نيازمند در ميهن شوييم .
- ******
- درود هاي بي كران بِر وستان عزيز ما در شهر مانتريال كشور كانادا ميفرستيم .
- تن شان بي درد و آسمان شان بي غبار باد.
- با مهر و ارج بي كران
- تيم نهاد كودكان نيازمند
 
 
روز چهار شنبه تاريخ ۲۳ دسامبر همكاران ما براي ۲۶ خانواده ی كودكان كارگر در خيابانها مواد خام غذايي ( آرد ، روغن و برنج ) توزيع نمودند .
در گزارش همكار ما محترم بهرام هیمه آمده است ؛
این کودکان همه از خانواده های نادار شهر کابل بودند. کودکانی که در بازار ها کار می‌کردند و مزد شان حتا مصارف خود آنان را برآورده نمی‌کرد.
از نداشتن پدر و مادر و یا سرپرست و شرایط اقتصادی بسیار ضعیف رنج می‌بردند ولی آنچه بیشتر آزار دهنده بود، آینده ای است که ممکن هرگز نیاید.
ما توانستیم به اندازه‌ی توان خود، و با حرف زدن و شنیدن حرف های شان اندکی بر درد های شان مرحم بگذاریم. ما شادی هر چند کوتاه شان را با این برنامه خوب نهاد توانستیم ببینیم.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 

اهداي عيدانه براي كودكان نيازمند در نقاط مختلف شهر كابل.
*******
همكاران ما بانو ليلا جان كوهستاني، محترم انجنير نادر آرين، محترم عنايت الله زيوري و محترم بهرام هيمه، لست يك تعداد كودكان را ( با در نظرداشت نيازمندي شان ) تهيه نموده و براي اين كودكان، در روز هاي اخير، عيدانه اهدا نمودند.
در این برنامه که روی دست گرفتیم سعی مان این بود که کودکان هم حق انتخاب داشته باشند و با هدیه‌ای (هزار افغانی ) هرچه دوست دارند با مشوره‌ی خانواده های شان خریداری کنند. کودکان از این که هدیه مستقیم به دست خودشان سپرده شد احساس خوشي و لبخند رضايت داشتند.
همين يك لبخند رضايت است كه ما را به منزل مي رساند❤️
با ارج فراوان
تيم نهاد كودكان نيازمند.

در چهار هفته ی گذشته، همكاران ما، محترم عنايت الله زيوري و محترم بهرام هيمه براي هريك از ١٨ خانواده ی نيازمند، مواد ارتزاقی ( آرد ، برنج و روغن ) توزيع نمودند. اين كمك ها در چوكات برنامه ی ( كمك های ماه وار ) نهاد كودكان نيازمند تنظيم شده و براي نيازمندان رسانيده شد.
در گزارش آقای هيمه گرامي آمده است كه نيازمندان مربوط مناطق مختلف شهر كابل بوده و بيشتر آنها را كودكان يتيم تشكيل ميداد .
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند

توزيع عیدانه به کودکان کارگر در جاده های شهر کابل
****************
نهال سبزي را تصور کنید که عزم دارد شاخ و برگ زیادی بکشد،بلند تر شود، ریشه اش را محکم بسازد و ثمر داشته باشد، ولی نبود باران، برايش مجال رشد نمي دهد. گاهي غضب طوفان شاخه هاي جوانش را بيرحمانه مي شكند...
برای فهمیدن کودکی که از صبح تا شام در جاده ها زحمت می‌کشد باید مثل او شد و در اعماق زندگی اش داخل شد. وقتی حرف می‌زند دنیایی از امید از دهنش بیرون می‌شود، وقتی صحبت از آینده می‌شود، تصور می‌کنید با مرد یا زن بزرگی رو به رو استید که اهداف بلندی براي زنده گي دارد و دوست دارد، شرافتمندانه کار کند و مزد اندکی را که به دست می‌آورد، خرج خانواده‌ی خود کند. وقتی آدم این عزم و بزرگی را می‌بیند دهان حیرت می‌گشاید ولی در عین حال مشکلات زندگی دقیقا مثل یک طوفان کمر این نهال تازه نفس را شکسته و او را نابود می‌کند. تٲسف آور است. ولی ما سعی کردیم از طوفان نگوییم چون خودش بهتر از ما طوفان را می‌ شناسد . از آرزو هایش پرسیدیم و در موردخاطرات خوش و علاقمندی هایش حرف زدیم و نحوی برای لحظاتي سعی کردیم همراهش باشیم نه یاد آور اندوه و درد هایش.
عیدانه ای که توزیع شد به عنوان یک هدیه از جمع دوستان بود نه به عنوان صدقه و خيرات!
روي تمام پاكت هاي عيدانه، پيام صميمانه ي را نوشته بوديم. خواستیم اراده و شخصیت او را قوی تر نماییم نه این که با جلوه دادن به مساعدت و کمک کردن خود بخواهیم او را بیشتر ضعیف بسازیم و خوشبختانه این شیوه تٲثیر فراوانی داشت و احساس خوشحالی طبیعی و آنچه ما می خواستیم در هر یک از کودکان کم و بیش شکل گرفت که از اين بابت خرسندیم.
توزيع عيدانه را براي هر كودك با ( هزار افغاني كه قبلن درنظر گرفته شده بود ) آغاز كرديم. و براي يك تعداد كودكان ( هر كودك )هزار افغاني هديه اهدا نموديم . بعدن هنگامي كه با تعداد بسيار كودكان عزيز كار گر بر خورديم ناچار شديم پول در اختيار داشته را تقسيم نموده براي هر كودك پنج صد افغاني عيدانه اهدا نماييم . تا به همه برسد.
در آخر روز آنچه به حساب مي آمد مقدار عيدانه نبود، بلكه هيجان و شادماني بود كه در چشمان كودكان مي درخشيد.
عيد بر دوستان ما مبارك باد!
با مهر و ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند

 

Go to top