در چارچوب كمك رساني به نيازمندان كه توسط برنامه هاي صمانت پذيري نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند امروز یکشنبه تاريخ ۰۳.۰۶.۲۰۱۸، همكار محترم انجنير نادر آرين با شش خانواده ديدار هاي داشتند. ضمن خبر گيري از احوال كودكان در خانواده ها كمك هاي مالي فرستاده شده از جانب ضمانت پذيران براي شان اهدا شد.
از جمله ديداري هم با زينت عزيز ( كودك مبتلا به بيماري سرطان خون ) داشتند، در اين ملاقات كمك مالي فرستاده شده از طرف بانو فرح شامل گرامي را تسليم نمودند.
درود و سپاس بيكران نثار بانو شامل عزيز باد ! 
با حرمت و مهر 
تيم نهاد كودكان نيازمند

 

Go to top