روز دوشنبه ۲۴.۰۸.۲۰۲۰ همکار گرامی ما آقای بهرام هیمه به دیدار خانواده های که تحت پروژه ی ضمانت پذیری نهاد کودکان نیازمند حمایت میشوند رفتند تا کمک های ماهواری را که هر ماه برایشان فرستاده میشود را تسلیم شان کند.
یکی از این خانواده ها خانواده ی بانو گلچهره گرامي است که توسط بانوهای گرامی هریک بانو عفیفه نوری ، بانو شیما وردک ، بانو سیده حسین و اقای محمد حسین ارجمند کمک میشوند.
درود و سپاس بر دوستان گرامي مان باد!
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top