به ادامه رسانیدن کمک های وار در ماه آگوست ۲۰۲۰ به خانواده های که در پروژه ضمانت پذیری نهاد کودکان نیازمند حمایت میشوند روز دوشنبه تاریخ ۲۴.۰۸.۲۰۲۰ همکار گرامی ما آقای بهرام هیمه به دیدار خانواده بانو منیژه گرامی رفته و کمک ماهواری را که هر ماه برایشان فرستاده میشود را تسلیم شان کردند.
خانواده بانو منيژه گرامی از ماه مي سال روان در چارچوب برنامه ی ضمانت پذيري نهاد توسط بانو نيلاب نجات و بانو آرتا نجات ارجمند ماه وار حمايت مي شوند.
قدردان بانوهای گرامي مان هستيم.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top