دستان خير خواه و سخاوتمند دو خواهر گرامي مان؛ نيلاب جان نجات و آرتا جان نجات، يك مادر مظلوم و سه كودك بي پناهش را هر ماه ياري مي رساند.
جهان تنها با عشق و همدلي زيباست.
درود و ارج بي پايان نثار عزيزان مان باد!
تيم نهاد كودكان نيازمند
كمك هاي هاي مالي ماه وار آقاي مسعود پنجشبري و خانواده گرامي شان، براي خانواده بانو شكيباي گرامي تسليم داده شد.
خانواده پنجشيري گرامي همواره در مقابل هموطنان نيازمند خويش حس همدردي داشته گره گشاي مشكلات شان بوده اند. سعادت مدام قرين شان باد.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
نهاد كودكان نيازمند محفلي را به استقبال از فرارسيدن جشن باستاني نورز برگزار نمود . در اين برنامه ضمن ٦٥ كودك مهمان از يك تعداد نويسنده و شاعران گرامي، نيز دعوت به عمل امده بود، از جمله بانو فرزانه شريفي گرامي ، بانو مينا نصر ارجمند و بانو عادله آذين گرامي براي كودكان از ارزش هاي جشن باستاني نوروز سخن هاي گفتند و شعر و قصه هاي شيرين خواندند. كودكان عزيز مان نيز در برنامه خود شان سهم فعال داشتند و با شعر و ترانه خواني برنامه را رنگين تر ساختند...
ما براي تمام كودكان عزيز يك سال پٌر از روشنايي، پٌر از عاطفه، پٌر سعادت و سلامتي مي خواهيم . آرزو همين است كه همه كودكان و نوجوانان عزيز مان ترانه خوان بمانند.
با ارج و مهر بي كران
تيم نهاد كودكان نيازمند
 

روز جهانی کودک را اینچنین در شهر  کابل تجلیل کردیم

 

 

بِه ادامه ی كمك رسانی برای خانواده های كه در چارچوب برنامه ی ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، روز دوشنبه تاريخ 25 جنوری كمك هاي فرستاده شده ي خواهران گرامي ما نيلاب جان نجات و آرتا جان نجات براي بانو منيژه ي عزيز و كودكانش رسانيده شد.
خانواده ي بانو منيژه را يـك سال قبل در حالي معرفي شديم كه اين مادر مظلوم براي نجات زنده گي دو كودك بزرگترش حاضر بِه فروش كودك نوزادش شده بود...
از يكسال بِه اين سو دستان سخاوتمند كمك كننده هاي مان بارسنگين زنده گي را از شانه هاي بانو منيژه گرامي سبك ساخته است .
ما خوشنود هستيم و افتخار ميكنيم كه توانسته ايم پل ارتباطي باشيم ميان اين خانواده ی عزيز و كمك كننده های مهربان مان .
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top