بِه ادامه ی كمك رسانی برای خانواده های كه در چارچوب برنامه ی ضمانت پذيری نهاد كودكان نيازمند حمايت مي شوند، روز دوشنبه تاريخ 25 جنوری كمك هاي فرستاده شده ي خواهران گرامي ما نيلاب جان نجات و آرتا جان نجات براي بانو منيژه ي عزيز و كودكانش رسانيده شد.
خانواده ي بانو منيژه را يـك سال قبل در حالي معرفي شديم كه اين مادر مظلوم براي نجات زنده گي دو كودك بزرگترش حاضر بِه فروش كودك نوزادش شده بود...
از يكسال بِه اين سو دستان سخاوتمند كمك كننده هاي مان بارسنگين زنده گي را از شانه هاي بانو منيژه گرامي سبك ساخته است .
ما خوشنود هستيم و افتخار ميكنيم كه توانسته ايم پل ارتباطي باشيم ميان اين خانواده ی عزيز و كمك كننده های مهربان مان .
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
بِه سلسله ی رسانيدن كمك هاي مالي روز دوشنبه تاريخ 25 جنوري كمك هاي فرستاده شده ی محترم مسعود پنجشيري و خانواده ی گرامي شان، براي خانواده ی شكيبای عزيز رسانيده شد.
ارج گزار فاميل گرامی پنجشبری هستيم .
با حرمت بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
لباس هاي دوخته شده توسط تيم برنامه ي خودكفايي نهاد كودكان نيازمند، براي پنجاه تن از دختران پرورشگاه شمسيه روز يكشنبه تاريخ ٢٧.١٢.٢٠٢٠ هديه داده شد.
كودكان عزيز با شادماني بسيار از هديه شان استقبال نمودند.
با مهر و ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
روز سه شنبه و چهار شنبه تاريخ، 20 - 21 ماه جنوري 2021 همكاران ما براي هريك از 29 خانواده ي نيازمند در ساحه‌ی دشتی برچی شهر کابل، چهار قلم مواد خوراکی شامل آرد،برنج، روغن و
چای توزیع نمودند.
در گزارش همكار مار آمده است ؛
نيازمندان از خانواده های فقیری بودندکه هر کدام روایات تلخ و خونینی داشتند. خانواده هایی که یکی از ایشان مي گفت شب را گرسنه خوابیده اند و فردای آن روز همسایه ای چند قرص نان برای شان داده است.
پدری گفت پسران نوجوانش را راهی ارتش کرد تا لقمه نانی بدست بیاورند ولی شهید شدند و نان خاطره ای ماند خونین و هرگاه به درماندگی شان فکر می‌کند روح پسرانش پیش او حاضر می شود.
پیرمردی تنها که مجبور بود نفقه یتیمان پسرش را پیدا کند و مادران و دختران و کودکانی که با اندکی قصه كردن اشك هاي شان جاري مي شد . این است نمونه ي تلخی سرنوشت هاي که ما ( همكاران نهاد كودكان نيازمند ) همه روزه با آن روبرو هستيم ...
***********
سزاوار يادآوري ميدانيم كه مصرف اين كمك مالي با دستان مهربان همكاران ما در شهر مانتريال كشور كانادا فرستاده شده بود.
يكبار ديگر ، با افتخار يادآوري ميكنيم كه فعاليت هاي نهاد كودكان نيازمند روزبروز رو بِه گسترش است . در كنار دفتر مركزي در آلمان و نماينده گي در شهر كابل؛ بيشتر از يكسال بِه اين سو، شاخه ي ديگر خدمات نهاد مان با همت هموطنان عزيز مان در شهر مانتريال كشور كانادا شروع به فعاليت كرده است . آنچه براي خودم خيلي جذاب است، اين است كه يك تعداد نوجوانان عزيز كه دور از ميهن به دنيا آمدند و در كشور كانادا پرورش يافته اند، در اين فعاليت ها سهيم مي باشند. ضمن صحبت هاي كه با جناب رفيع سخايي يكي از والدين همين نوجوانان و ترغيب كننده ي تيم، داشتم، ايشان ابراز داشتند كه:
- براي ما كار مشترك با نهاد كودكان نيازمند بِه دو دليل ارزش خاص خود را دارد.
- اول اينك ما ( والدين ) رسالت خويش ميدانيم تا فرزندان مان را كه دور از وطن بِه دنيا آمده و پرورش مي يابند، از حال و احوال وطن و هم وطنان باخبر بسازييم، حس همدردي و عاطفه را در ذهن و دل شان بيدار بسازييم و بيدار نگهداريم. چه بسا ديده شده است كه يك عده كودكان كه دور از ميهن بزرگ مي شوند، با آنكه موي سياه چشم سياه دارند و پلو را هم به علاقه نوش جان مي كنند، اما در مورد وطن شان چيزي نمي دانند از احوال و درد استخوان سوز هموطنان شان بي خبر و حتي بي خيال هستند، درست از همين سبب، والدين كودكان و نوجوانان در شهر مانتريال و يـك تعداد ديگر شهر هاي كشور كانادا تلاش ميكنيم تا پل ارتباط را ميان فرزندان ما و وطن و مردم شان بسازييم . تا كودكان و نوجوانان ما از احوال هموطنان شان بي خبر نمانند. اينكه يـك نهاد خيريه بتواند همين پل ارتباط باشد، بهتر از اين را نمي توان تصور كرد، بِه همين دليل ما تصميم گرفتيم كه فعاليت نهاد كودكان نيازمند را در كشور كانادا گسترش داده و مصدر خدمت براي كودكان نيازمند در ميهن شوييم .
- ******
- درود هاي بي كران بِر وستان عزيز ما در شهر مانتريال كشور كانادا ميفرستيم .
- تن شان بي درد و آسمان شان بي غبار باد.
- با مهر و ارج بي كران
- تيم نهاد كودكان نيازمند
 
 
روز چهار شنبه تاريخ ۲۳ دسامبر همكاران ما براي ۲۶ خانواده ی كودكان كارگر در خيابانها مواد خام غذايي ( آرد ، روغن و برنج ) توزيع نمودند .
در گزارش همكار ما محترم بهرام هیمه آمده است ؛
این کودکان همه از خانواده های نادار شهر کابل بودند. کودکانی که در بازار ها کار می‌کردند و مزد شان حتا مصارف خود آنان را برآورده نمی‌کرد.
از نداشتن پدر و مادر و یا سرپرست و شرایط اقتصادی بسیار ضعیف رنج می‌بردند ولی آنچه بیشتر آزار دهنده بود، آینده ای است که ممکن هرگز نیاید.
ما توانستیم به اندازه‌ی توان خود، و با حرف زدن و شنیدن حرف های شان اندکی بر درد های شان مرحم بگذاریم. ما شادی هر چند کوتاه شان را با این برنامه خوب نهاد توانستیم ببینیم.
با ارج بسيار
تيم نهاد كودكان نيازمند
 
Go to top