کودکان در افغانستان

تقریبا نیم جمعیت افغانستان را کودکان زیر ۱۵ ساله تشکیل میدهند . طرز زندگی کودکان در افغانستان در مقایسه با کودکان در آلمان و دیگر کشورها بسیار متفاوت است. امنیت ، مواد غذایی کافی امکانات تحصیل که جز شرایط حتمی و طبیعی زندگی یک کودک بشمار میرود ، در افغانستان داشتن این حق برای بسیاری از کودکان رویایی ست ناشدنی . این کودکان هر روز در شرایط جنگ ، وحشت ،ظلم و استبداد به سر میبرند . خانه های شان ویران و ضروریات اولیه مانند آب آشامیدنی ، غذا ، بستر خواب ، لباس گرم ، کمک های صحی و امکانات تحصیلی موجود نیست .

شما همین اکنون میتوانید مبلغ دلخواه خود را از راه بانک اینترنتی PayPal بدون پرداخت مالیه بانکی یرای کودک نیازمندی در افغانستان اهدا کنید. اتحادیه کودکان نیازمند بدون در نظر داشت مبلغ اهدا شده شما ، پیشاپیش از کمک شما سپاسگزاری مینماید!

عـضـو شــويـد

 
عضویت شما مایه خرسندی ما است .هر فرد حقیقی و حقوقی میتواند عضو شود. شما می توانید فرم عضویت را دانلود کنید و پس از نام نویسی به ایمل آدرس ما بفرستید.
پذیرش درخواست عضویت شما را اتحادیه تصمیم میگیرد. بر اساس بند پنجم اساسنامه اتحادیه ، اعضای اتحادیه موظف به پرداخت ماهانه ۵€ و یا سالانه ۶۰€ حق العضویت می باشد.
 

دانلود فرم عضویت

چه کسی آنلاین است

ما 66 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top